.

Tuesday, 30 August 2011

Mẫu viết email bằng tiếng anh (hot)

Tiếng việt hay tiếng anh thì viết email hay viết thư cũng cần có form.
Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu của một email
dù viết thư tiếng việt hay tiếng anh thì cũng cần
Nó thể hiện sự trang trọng

Dream Mr/Ms/sir/adam,Name(người mình muốn gửi)
-Đầu thư thường chào và hỏi thăm sức khỏe,và NHững lời chúc.
Hello,How are you?I hope that everything well goes with you.
-Lý do viết thư
reason why you write an this email......
Ex:I'm writing this email to you because.....
-Nhắn Người ta sớm hồi âm
hope to see you very soon "hy vọng sẽ sớm gặp bạn"
or
I'm looking forwalk to seeing you as soon as possible
-có thể gửi lời chúc tới gia đình hoặc công ty họ...
Please,sand my best regard to your parents
or
Please,my love to your parents.
- Nói với họ Giữ liên lạc
keep in touch!
Kết thúc email
.......,
tên bạn

.... có thể là:all the best or best regard or warm regard or best wishes
or Love(chỉ dùng với bạn bè hoặc người yêu hay người mình thích)

chú ý.Viết email Thường căn Lề trái văn bản.

No comments:

Post a Comment